University of Tokyo - Department of Architecture

School of Engeneering

建築学科教員一覧です。

工学系研究科建築学専攻に所属する教員と、新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻に所属する教員が共同して講義を行っています。